Türkler dünyanın pek çok yerine yayılmış vaziyetteler ve sadece Türkiye'de yaşamıyorlar. Dolayısıyla hepsi de farklı bayraklar kullanıyor ve bunlar farklı anlamlara sahipler.

Türkler tarih sahnesi boyunca sayısız devlet kurdular. Bunlar yıkılsa da, isim değiştirerek coğrafyalarda tekrar hayat buldular. Oldukça geniş bir bölgeyi kapsayan Türk dünyası ise, yeni Türk devletleriyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Altay Bayrağı

Adı Manas Destanı'nda da geçen Altay Türkleri, bugün Altay Cumhuriyeti çatısı altında yaşıyorlar ve Rusya Federasyo'nun en güneyinde yer alıp, onlara bağlı özerk bir cumhuriyetler. Bayrakları mavi ve beyaz renklerden oluşuyor.

Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından 1918'de kabul edilen bayrakta mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil yatay şeritler bulunuyor, ortada ise sekiz köşeli bir yıldız mevcut. Gök renk Türklüğü, yeşil renk İslamiyeti, kırmızı ise uygarlığı temsil etmektedir.

Başkurdistan Bayrağı

Başkurt bayrağının ortasında dostluğu sembolize eden bir kuray çiçeği yer alır. Çiçeğin yedi yaprağı bulunur ve bunlar da Başkurdistan'a birlik ile bütünlüğü getiren yedi kabileyi temsil eder. Mavi renk, Başkurt Türkleri'nin dürüstlüğünü, beyaz renk onların sükunetini, yeşil ise özgürlükle sonsuzluğu simgeler.


Çuvaşistan Bayrağı

Rusya Federasyonu içinde yer alan Çuvaşistan'da, Çuvaşlar Türk halklarından biridir ve ülke Haziran 1920'de kurulmuştur.

Doğu Türkistan Bayrağı

Bu bayrak Gök Bayrak olarak da bilinir ve uzun yıllar önce kabul edilmiştir. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bayrağı kullanmak yasaktır ve kullanana hapis cezası uygulanır. Bayrak, Türkistan'ın esaretinden ötürü Anadolu dışındaki diğer bölgelerde bulunan Türk topluluklarını da simgeler.

Karaçay-Çerkezya Bayrağı

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti; Kuzey Kafkasya'da bulunan, Rusya Federasyonu bir cumhuriyet. Mavi, yeşil ve kırmızı renklerden oluşan bayrakta doğan düneş bulunur.

Hakeseli Bayrağı

Hakaseli'nde Hakas Türkleri yaşamaktadır ve burası Türkler tarafından kutsal sayılan bir yerdir. Bölgenin çok zengin tarihi bir yapısı vardır.

Gagauz Yeri Bayrağı

Gagauz Türkleri'nin bayrağında, Türkler tarafından "yol gösterici", "kutsal" olarak kabul edilen Bozkurt simgesi yer almaktadır.


Karakalpakistan Bayrağı

Karakalpakya veya Karakalpakistan olarak bilinen bölge, Özbekistan'a bağlıdır. Bayrakta hilal ve beş yıldız bulunur.


Özbekistan Bayrağı

Bayraktaki 12 yıldız Özbek vilayetlerini, mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil eder. İki ince kırmızı çizge ise güçlü olmayı anlatır.

Tataristan Bayrağı

Tataristan Cumhuriyeti, 1990 yılında bağımsızlığını ilan etse de, Rusya tarafından kabul edilmemiş, petrol ve maden zengini bir devlettir.

Kazakistan Bayrağı

Bayraktaki gök mavisi renk, yedi bağımsız Türk Devleti'nden biri olmasını simgeler. Altın renkli şerit ise eski Altın Ordu devletini temsil eder. 

Kırgizistan Bayrağı

Bayrak, 3 Mart 1992'de kabul edilmiştir ve güneşin 40 ışını, 40 kırgız boyunu temsil eder. Yolların kesişimi ise geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümün temsil eder.

Türkiye  Bayrağı

Türk bayrağı, 1844 yılında Osmanlı Devleti'nden bu yana kabul görmektedir. Efsanelere göre bayraktaki kırmızı, şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece vakti kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber, bu görüntü meydana gelir.

Türkmenistan Bayrağı

Türkmenistan'da 1991 yılında resmen kabul edilir ve sol şeritinde Türkmen halısı motifleri yer alır. Yeşil zemin ise Türkmen tarihini simgelerken, beş yıldız da Türkmen vilayetleri anlamına gelir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı

Bayrak 1984 tarihinde KKTC tarafından onanmıştır. Beyaz ve kırmızı renkler ile ay yıldız yer alır. Neyi simgelediğine dair resmi açıklama yoktur.

Kırım Bayrağı

Bayrakta Kırım hanlarının Tarak Tamgası bulunur.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları