Bu serimizde, çengel bulmaca gibi kelime oyunlarında bulamayacağınız birçok kelimeyi paylaşıyoruz.

Donanımlı Kıta (Askerlikte): Mekanize

Sanki: Adeta

Ensiz: Dar

Sayıları Gösteren İşaretler: Rakam

Savaşta Kazanılan Mal: Ganimet

Kreasyon: Yaratı

Otel Görevlisi: Vale

Büyük Erkek Kardeş: Abi

Şaşkın: Afal

Ham İpek: Lika

Boğa Güreş Alanı: Arena

Elektrik Direnç Birimi: Ohm

Vezir(Eski Türk) : Atabey

Tehlikeli Durum: Varta

Kavga,Dalaş: Hır

Pamuklu Kumaş Türü: Kot

Dilsiz: Lal

Aktinyum'un Simgesi: Ac

Kuş Avlama Gereci: Sapan

Patlayıcı Silah: Bomba

Tehir Etmek: Ertelemek

Bir Uzunluk Ölçüsü: İnç

Radyum'un Simgesi: Ra

Keçi Mantarı: Akmantar

İş Bırakımı: Grev

Platin'in Simgesi: Pt

Telefon Sözü: Alo

Rutenyum'un Simgesi: Ru

Meyhane: Kabare

Nefes Darlığı: Astım

Öze,Mahsus: Has

Tedavi Etmek: Otamak

İlave: Ek

Gezgin: Seyyah

Bir Kişilik Müzik: Solo

Çiftçilik,Tarım: Ziraat

 Aferist: Çıkarcı

Yatık Durmayan: Dik

Yetkili: Ehli

Çaydaki Etkin Madde: Tein

Berilyum'un Simgesi: Be

Kısımlar: Aksam

Yokuş: Rampa

Otama: Tedavi

Ayak Direme: Israr

Bir Arap Yemeği: Aside

Şarkıda Tekrar Bölümü: Nakarat

En Çok Çoğu Kez: Ekseri

Değişiklik: Tadilat

Çekinme,Korku: Perva

Kıyı,Kenar: Yaka

Mektup: Name

Bir Pamuk Türü: Akala

Renk Maddesi: Boya

Asalak Böcek: Pire

Sürekli Kullanıcı: Abone

Bir Bitki Türü: Patates

Zırhlı top Kulesi: Taret

Vergi Miktarı Değeri: Matrah

Hahnyum'un Simgesi: Ha

Baş,Kafa: Ser

Eş,Koca: Bey

Sert,Katı: Bek

İlaç(Halk Ağzı): Em

Bahçe Bitkisi: Çim

Dini Tören: Ayin

Sokum: Lokma

Kök,Köken: Asıl

Latife:Şaka

Halkın Aşağı Tabakası: Avam

Rafadan: Alakok

Nesnenin Kap Ağırlığı: Dara

Her Yanı Ak İnsan: Albinos

Dar Ve Kalın Tahta: Lata

Demiryolu Uyarı Işığı: Semafor

Yemin: Ant

Bilimsel Önerme: Teorem

Uzun Biçilmiş Ağaç: Tahta

Deri Ayakkabı: Çarık

Ufak Motorlu Taşıt: Cip

Emperyalist: Yayılmacı

Doğu Roma(Tarih): Rum

Bıkma,Usanma: Gına

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları